TOMASZ TOMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU

  Tomasz Tomaszewski rozpoczął swoją edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Ukończył ją z wyróżnieniem w roku 1969, w klasie Danuty Sujaty. Następnie studiował w klasie prof. Tadeusza Wrońskiego i doc. Stanisława Kawalli w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia ukończył w 1976 roku. W latach 1974 do 1979 uczestniczył w rozmaitych kursach muzycznych pracując z O. Krysą, B. Drużyninem, W. Marschnerem, J. Fournierem czy H. Szeryngiem.   W 1979 roku, dzięki stypendium Ministerstwa Kultury, wyjechał na roczne studia podyplomowe do Leningradu gdzie studiował w klasie skrzypiec prof. Borysa Gutnikowa oraz klasie kameralnej prof. Tamary Fidler. Od roku 1980, z przerwami do roku 1982, znów kształcił się pod kierunkiem prof. Marschnera we Freiburgu.   W 1970 roku, w czasie studiów w Warszawie, został członkiem Orkiestry Kameralnej "Con moto ma cantabile", a następnie (od 1971 do 1976) Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, pod dyrekcją Karola Teutscha. Z orkiestrą tą występował - również jako solista - w wielu krajach Europy, w USA i w Japonii.   Od 1975 do 1979 roku był członkiem, a później koncertmistrzem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka, z którą występował także jako solista. Od 1974 do 1979 roku był drugim skrzypkiem Kwartetu Polskiego, który zdobył I nagrodę na Konkursie w Belgradzie (1975) oraz III nagrodę na konkursie ARD w Monachium (1976). Od 1980 roku Tomasz Tomaszewski mieszka w Niemczech. Od grudnia 1980 do czerwca 1981 był koncertmistrzem Orkiestry w Baden - Baden. W 1981 był członkiem Orkiestry National Theater w Mannheim.   Od sierpnia 1982 do 2017 zajmował stanowisko pierwszego koncertmistrza Orkiestry Deutsche Oper Berlin. Jako koncertmistrz DOB, a także gościnnie innych orkiestr, grał pod dyrekcją wielu sławnych dyrygentów takich jak: Barenboim, Sinopoli, Stein, Rattle, Tielemann, Viotti, Frübeck de Burgos, Bertini, Barszaj, Mariner, Hoogwod, Abbado, Gergiev i inni. Od października 1983 jest docentem Universität der Künste w Berlinie - od 2002 roku z tytułem Profesora. Tomasz Tomaszewski prowadzi ożywiona działalność jako solista i kameralista. W ciągu ostatnich 35 lat swojej muzycznej kariery działał w rozmaitych formacjach: - jako wieloletni członek, a także solista orkiestry kameralnej Philharmonische Streicher Solisten, Arte Quartett Berlin, zespołu d'Al solo al tutti, Debussy Ensemble Berlin, Stradivari Sextett Habisreutinger, European Fine Arts Trio - jako założyciel i pierwszy skrzypek Polish String Quartet Berlin - jako założyciel i kierownik artystyczny orkiestry kameralnej Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin - jako założyciel i pierwszy skrzypek Salon Orchester der Deutschen Oper Berlin - jako koncertmistrz i doradca artystyczny Orkiestry Baltic Neopolis Orchestra.   Tomasz Tomaszewski jest inicjatorem i Dyrektorem Artystycznym działającego od 2002 roku Festiwalu „Śląskie Lato Muzyczne”. Jest prezydentem, założonego w 2000 roku w Berlinie, Internationale Beethoven Gesellschaft oraz założycielem i prezesem Europejskiego Forum Muzyki Polskiej w Berlinie. Tomasz Tomaszewski jest również Dyrektorem i przewodniczącym Jury Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena, który dotychczas odbywał się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.   Tomasz Tomaszewski był wielokrotnie zapraszany do jury krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych takich jak Internationale Wettbewerb für die Jugend w Oldenburgu, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu, Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Rodziny Grobliczów w Krakowie, Konkurs „Skrzypce dla najlepszych” w Szczecinie, Turniej Kameralny w trzech odsłonach w Bydgoszczy, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Witold Rowicki in memoriam” w Żywcu, Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Cremonie.   Tomasz Tomaszewski jest dwukrotnym zdobywcą nagrody fonograficznej „FRYDERYK” - za nagrania triów fortepianowych Chopina i Debussego wraz z European Fine Arts Trio oraz jako dyrygent i solista, za nagrania muzyki Pawła Łukaszewskiego i Mikołaja Góreckiego wraz z Baltic Neopolis Orchestra. Niedawno, wraz z zespołem Polish String Quartet Berlin, otrzymał niezwykle prestiżową nagrodę PREIS DER DEUTSCHEN SCHALLPLATEN KRITIK za płytę „Poland Abroad”, uznaną za najlepszą produkcję roku 2019 w dziedzinie Muzyki Kameralnej.   W 1998 roku Tomasz Tomaszewski otrzymał z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz rozpowszechnianie kultury polskiej za granicą. W tym samym roku otrzymał też od berlińskiego Kultur Senatora tytuł Kammervirtuose. Tomasz Tomaszewski jest Honorowym Obywatelem miasta Opola i miasta Tortorici na Sycylii.